Witamy na stronie

 

W trwającej od 2000 r. działalności zdobyliśmy bogate doświadczenie w projektowaniu różnego typu instalacji i sieci dla budynków i obiektów budowlanych. Nasza firma oferuje usługi w zakresie:
Rurociągi pary i kondensu na estakadzie. Kompania Piwowarska Lech w Poznaniu.
 • projektowania instalacji wentylacji,
 • projektowania systemów wentylacji oddymiającej i zapobiegających zadymieniu,
 • projektowania instalacji klimatyzacji,
 • projektowania instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnych,
 • projektowania instalacji grzewczych,
 • projektowania instalacji gazowych,
 • projektowania instalacji sprężonego powietrza i próżni technologicznej,
 • projektowania instalacji parowych,
 • projektowania kotłowni i węzłów parowych,
 • projektowania instalacji hydrantowych i tryskaczowych,
 • wykonania symulacji numerycznych CFD (Computational Fluid Dynamics) wentylacji oddymiającej,
 • wykonania symulacji ewakuacji.
Szczególną uwagę przywiązujemy do zabezpieczeń przeciwpożarowych, a w szczególności do wentylacji oddymiającej i zapobiegającej zadymieniu.
Zdając sobie sprawę z konieczności weryfikacji skuteczności wentylacji oddymiającej już na etapie projektowania, w 2010 r. utworzyliśmy komórkę zajmującą się symulacjami numerycznymi CFD. Opracowywane przez nasze biuro projekty wentylacji oddymiającej są weryfikowane na podstawie symulacji numerycznych. Symulacje prowadzimy w oparciu o program Fire Dynamic System (FDS) z NIST (National Institute of Standards and Technology - Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii, USA), z wykorzystaniem systemu modelowania PyroSim  firmy Thunderhead.
Kluczową kwestią w ocenie skuteczności wentylacji oddymiającej jest prawidłowe wyznaczenie wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (RSET). Z tego powodu podczas weryfikacji skuteczności wentylacji oddymiającej nie ograniczamy się do analitycznego określenia RSET, lecz dodatkowo sprawdzamy przebieg ewakuacji z płonącego budynku symulatorem ewakuacji ludzi Pathfinder firmy Thunderhead.
 
U podstaw naszej działalności leży wysoka jakość i spójność opracowywanej dokumentacji. Z tego powodu wdrożyliśmy specjalistyczne oprogramowanie Autodesk Autocad MEP na wszystkich stanowiskach roboczych. Dzięki temu mamy możliwość projektowania wszystkich instalacji w przestrzeni 3D oraz koordynacji międzybranżowej. 
Na życzenie Inwestora i przy współpracy z biurami architektonicznymi pracującymi w programie Autodesk Revit jesteśmy w stanie opracować pełnobranżowy projekt w technologii BIM (Building Information Modeling) przy użyciu licencjonowanego programu Autodesk Revit MEP.
 
W czasie działalności naszego biura zdobyliśmy doświadczenie w projektowaniu instalacji i sieci dla szerokiego spektrum obiektów.  W naszym portfolio znajdują się obiekty wielko- i małokubaturowe. Do wszystkich realizowanych przez nas projektów podchodzimy z wielkim zaangażowaniem i starannością.
 
Zapraszamy do współpracy.