Oferta
 • projektowanie instalacji wentylacji,
 • projektowanie systemów wentylacji oddymiającej i zapobiegających zadymieniu,
 • projektowanie instalacji klimatyzacji,
 • projektowanie instalacji grzewczych,
 • projektowanie instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnych,
 • projektowanie instalacji gazowych,
 • projektowanie instalacji sprężonego powietrza i próżni technologicznej,
 • projektowanie instalacji parowych,
 • projektowanie kotłowni i węzłów parowych,
 • projektowanie instalacji tryskaczowych,
 • wykonanie symulacji numerycznych CFD (Computational Fluid Dynamics) wentylacji oddymiającej,
 • sprawowanie nadzorów inwestorskich.