• slider

  BUPKS

  Biuro Usług Projektowych Karol Śliwiński
  Piękna 28A 60-591 Poznań
 • slider

  POTRZEBUJESZ PROJEKTU?

  SPRAWDŹ NASZE REALIZACJE
  Piękna 28A 60-591 Poznań

O firmie

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

W trwającej od 2000 r. działalności zdobyliśmy bogate doświadczenie w projektowaniu różnego typu instalacji i sieci dla budynków i obiektów budowlanych. Nasza firma oferuje usługi w zakresie:

 • projektowania instalacji wentylacji,
 • projektowania systemów wentylacji oddymiającej i zapobiegających zadymieniu,
 • projektowania instalacji klimatyzacji,
 • projektowania instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnych,
 • projektowania instalacji grzewczych,
 • projektowania instalacji gazowych,
 • projektowania instalacji sprężonego powietrza i próżni technologicznej,
 • projektowania instalacji parowych,
 • projektowania kotłowni i węzłów parowych,
 • projektowania instalacji hydrantowych i tryskaczowych,
 • wykonania symulacji numerycznych CFD (Computational Fluid Dynamics) wentylacji oddymiającej,
 • wykonania symulacji ewakuacji.

Szczególną uwagę przywiązujemy do zabezpieczeń przeciwpożarowych, wentylacji oddymiającej i zapobiegającej zadymieniu. Fire Dynamic System (FDS) z NIST (National Institute of Standards and Technology - Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii, USA), z wykorzystaniem systemu modelowania PyroSim firmy Thunderhead. Kluczową kwestią w ocenie skuteczności wentylacji oddymiającej jest prawidłowe wyznaczenie wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (RSET). Z tego powodu podczas weryfikacji skuteczności wentylacji oddymiającej nie ograniczamy się do analitycznego określenia RSET, lecz dodatkowo sprawdzamy przebieg ewakuacji z płonącego budynku symulatorem ewakuacji ludzi Pathfinder firmy Thunderhead.

Jakość

U podstaw naszej działalności leży wysoka jakość i spójność opracowywanej dokumentacji. Dla ich zapewnienia wdrożyliśmy specjalistyczne oprogramowanie Autodesk Autocad MEP na wszystkich stanowiskach roboczych. Dzięki temu możemy projektować wszystkie instalacje w przestrzeni 3D oraz zapewnić koordynację międzybranżową.

Profesjonalizm

Na życzenie inwestora i przy współpracy z biurami architektonicznymi pracującymi w programie Autodesk Revit możemy opracować pełnobranżowy projekt w technologii BIM (Building Information Modeling) przy użyciu licencjonowanego programu Autodesk Revit MEP.

Doświadczenie

W czasie działalności naszego biura zdobyliśmy doświadczenie w projektowaniu instalacji i sieci dla różnorodnych obiektów wielko- i małokubaturowych. Do wszystkich realizowanych projektów podchodzimy z wielkim zaangażowaniem i starannością.

0
0
0

Realizacje

SKOŃCZONE PROJEKTY

Budownictwo użyteczności publicznej

Stadion Miejski w Poznaniu
Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej 5/7 w Poznaniu dla potrzeb Euro 2012 w zakresie wykonania I i III trybuny z zadaszeniem trybun I, II i III. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., wodno- kanalizacyjnej, instalacji zapobiegających zadymieniu dróg ewakuacyjnych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Centrum handlowe Malwowa
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., kotłowni, instalacji gazowej, wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej dla centrum handlowo-usługowego w Skorzewie przy ul. Malwowej.
Przystań Wodna na rzece Wiśle we Włocławku
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., kotłowni, instalacji gazowej, wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej dla budynku Przystani Wodnej na rzece Wiśle we Włocławku.
Budynek biurowo - usługowy przy ul. Strzeszyńskiej
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej dla budynku biurowo - usługowego przy ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu.
Hotel Remes w Opalenicy
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., kotłowni, instalacji gazowej, wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej dla budynku usługowego z infrastrukturą techniczną (hotel z funkcjami uzupełniającymi) związanego z istniejącym stadionem sportowym w Opalenicy.
Centrum Kultury i Biznesu “Dominikańska”.
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod-kan, c.o., instalacja zasilania nagrzewnic, instalacja chłodzenia powietrza oraz instalacja wentylacji mechanicznej dla budynku mieszkalno-usługowo-biurowego Centrum Kultury i Biznesu “Dominikańska” przy ul. Dominikańskiej w Poznaniu.
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie.
Projekt wykonawczy węzła cieplnego z pompą ciepła dla budynków spichlerza i stodół (w Koncepcji Zagospodarowania Terenu obiekty nr 30, 31 i 32) dla Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie.
Budynek biurowy PKM Sp z o.o. Grąbkowo.
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji c.o., wod-kan,klimatyzacji, kotłowni gazowej oraz wentylacji mechanicznej.
Hotel w Skórzewie
Projekt budowlany instalacji wodno-kanalizacyjnej, co. i wentylacji dla budynku rekreacyjno - sportowego z częścią hotelowa w Skórzewie.
Budynek wielofunkcyjny „Strzelnica” w Żorach.
Projekt budowlany instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, dla projektowanego budynku wielofunkcyjnego „Strzelnica” zlokalizowanego w parku rekreacyjno-sportowym „Cegielnia”.
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Skórzewie.
Projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody przy ul. Poznańskiej w Skórzewie o dodatkowy zbiornik wody uzdatnionej o objętości całkowitej Vc=230 m3.
Ośrodek Przywodny Rataje Poznań - kręgielnia.
Projekt wykonawczy instalacji c.o., wod-kan oraz wentylacji mechanicznej.
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci ul. Dominikańska 40, Chełmno.
Projekt instalacji solarnej pracującej na potrzeby przygotowania c.w.u. dla: Domu Pomocy Społecznej nr 1, 2, 3, 4 ul. Dominikańska 40, Chełmno.
Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy SKS “POSNANIA” w Łężeczkach.
Projekt instalacji odzysku ciepła oraz węzła ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem pompy ciepła, dla Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego SKS “POSNANIA” w Łężeczkach k. Pniew.
Boiska treningowe.
Projekt budowlano-wykonawczy węzła cieplnego, odwodnienia, podlewania i podgrzewania murawy boiska treningowego BT-1 oraz odwodnienia i podlewania boisk treningowych BT-2 i BT-3 w obrębie Stadionu Miejskiego w Poznaniu.
Hala sportowa w Ligocie Książęcej.
Projektu jest instalacja c.o. dla zaplecza budynku szkolnej sali sportowej, ogrzewania podłogowego sali sportowej oraz węzła cielpnego z pompami ciepła.
FORTIS BANK POLSKA S.A
Projekt instalacji c.o., klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń biurowych FORTIS BANK POLSKA S.A. w budynku przy ul. Topolowej 5 w Poznaniu.
Sieć cieplna DN600
Projekt budowlany i wykonawczy przełożenia odcinka sieci cieplnej DN600 pomiędzy komorami G4/1d i G4-1b w obrębie Stadionu Miejskiego w Poznaniu.

Budownictwo przemysłowe / przemysł rolniczy

Zakład mięsny „Zbyszko”
Projekt instalacji chłodniczej w oparciu o chlier amoniakalny z układem pośredniczącym. Moc chłodnicza układu 450kW.
Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.
Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, c.o., klimatyzacji, chłodzenia, wod-kan dla rozbudowy zakładu Colfarm w Mielcu.
Hala obieralni cebuli AGREA w Rzeczycy
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., kotłowni, instalacji centralnego mycia, wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej dla hali sortowni cebuli w Rzeczycy.
Zakład złotniczy FUTURAT sp. z o.o. w Gnieźnie.
Projekt budowlany instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, kotłowni gazowej i c.o. dla budynku biurowo-przemysłowego FUTURAT sp. z o.o. w Gnieźnie, przy ul. Paderewskiego 35.
VSK Sp. z o.o.- hala magazynowa w Wysogotowie, gmina Tarnowo Podgórne.
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wod-kan, c.o., kotłowni, instalacji zewnętrznych wod-kan i przyłączy.
Budynek produkcyjno - magazynowy z częścią biurowo – socjalną Nardi w Oławie.
Projekt budowlany i wykonawczy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji c.o., wentylacji, kotłowni, gazu, gazów technologicznych i sprężonego powietrza dla budynku produkcyjno - magazynowego z częścią biurowo – socjalną Nardi w Oławie przy ul. WSSE INVEST PARK.
Zakład Poligraficzny Flexodruk Gabler & Gabler s.j.
Projekt budowlany instalacji wod-kan, kotłowni gazowej, wentylacji mechanicznej i ogrzewania powietrznego hali oraz wentylacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, socjalnych i biurowych.
Ubojnia Drobiu Storteboom Hamrol.
Projekt budowlany instalacji wod-kan, sprężonego powietrza, centralnego mycia, wentylacji mechanicznej, kotłowni gazowej o mocy 2x575 kW, instalacja c.o., c.t. i zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych i AGW, sieci wod-kan i gazowej dla hali produkcyjnej wraz z czescia socjalna dla STORTEBOOM HAMROL SP. Z O.O. w Kotowie.
Fabryka Tektury w Tarnówce.
Projekt wykonawczy zasilania parą linii technologicznej z maszyną tekturniczą firmy WOITH w Fabryce Tektury w Tarnówce.
Budynek magazynowo-biurowy firmy Denaro.
Projekt budowlany instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacji c.o., kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji mechanicznej oraz instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku magazynowo-biurowego Denaro ul. Sadowa, obręb Jasin, gmina Swarzędz.
Zakład Produkcji Margaryny Royal Brinkers Sp. z o.o.
Projekt budowlany rozbudowy Zakładu Produkcji Margaryny Royal Brinkers Sp. z o.o. o pomieszczenia wytwórni kanapek przy ul. Chrobrego 29 w Szamotułach w zakresie instalacji wod-kan, c.o., chłodniczej oraz wentylacji.
Drukarnia INTERAK w Grzępach
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji wod – kan i c.o. oraz wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla hali produkcyjnej w Grzępach.
Hala sortowni cebuli AGREA w Rzeczycy
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., kotłowni, instalacji wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej dla hali sortowni cebuli w Rzeczycy.
Magazyn wyrobów gotowych Kompani Piwowarskiej w Poznaniu.
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody, zasilania hydrantów, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji technologicznej, c.o., wentylacji mechanicznej, przyłącza pary i węzła cieplnego dla hali magazynowej wyrobów gotowych zlokalizowanej przy ul. Szwajcarskiej 11 w Poznaniu.
Zakład drobiarski Eldrób.
Projekt amoniakalnej instalacji chłodniczej dla pom magazynowago w zakładach drobiarskich \\\"Eldrób\\\" S.A. w Świebidzimiu.
POLSKI OGRÓD Sp. z o.o. - kompleks budynków zamrażalni owoców i warzyw w Skierniewicach.
Dokumentacja techniczna rurociągów instalacji chłodniczej amoniakalnej dla rozbudowy kompleksu budynków zamrażalni owoców i warzyw o budynek magazynu wyrobów gotowych w postaci chłodni -25 oC wraz z łącznikiem spedycyjnym.
Hala magazynowa DUSAR INDUSTRIE Sp. z o.o.
Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej hali magazynowej DUSAR INDUSTRIE Sp. z o.o. ul. w Środzie Wlkp.
Budynku magazynowo-biurowy firmy Kukartka
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., kotłowni, instalacji gazowej, wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej dla budynku magazynowo-biurowego w Sadach k. Poznania
Stolarnia MATEX Sp. z o.o.
Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej ogólnej dla hali stolarni MATEX Sp. z o. o. Starczanowo 4, Nekla.
Zakład Poligraficzny ,,PPHU PRINT”
Projekt budowlany wentylacji mechanicznej hali oraz zaplecza socjalnego i pomieszczeń biurowych dla Zakładu Poligraficznego ,,PPHU PRINT” Wojciech Czerwiński w Katarzynkach.
Zakłady Mięsne ,,Farm Food”
Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej dla hali obróbki termicznej wędlin Zakładów Mięsnych ,,Farm Food” ul. Zarębska 48, w Czyżewie.
Zakłady winiarskie VIN-KON Nieledew.
Projekt kotłowni parowej wysokoprężnej o wydajności 12 t.p./h wraz z przyłączami pary, kondensatu, wod-kan oraz gazu dla zakładu VIN-KON Nieledew, ul. Fabryczna 1 Nieledew.
Swedwood Poland sp. z o.o.
Projekt budowlany instalacji tryskaczowej dla hali magazynowej fabryki mebli Swedwood Poland sp. z o.o. w Goleniowie.
Hurtownia BHP KPS sp. z o.o.
Projekt wentylacji mechanicznej dla hurtowni BHP w Poznaniu, ul. Koronkarska 19.
Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurową GELTZ Sp. z o. o. w Suchym Lesie.
Projekt budowlany instalacji wod-kan, c.o. i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej i kotłowni oraz wewnętrznych sieci wod-kan dla hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową GELTZ Sp. z o. o. w Suchym Lesie.
Hala magazynowa z serwisem i budynkiem biurowym Logis sp z o.o. w Komornikach.
Projekt wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, wod-kan, c.o., kotłowni gazowej oraz instalacji wentylacji mechanicznej dla hali magazynowej z serwisem i budynkiem biurow
Zakład Poligraficzny „Flexodruk” Gabler&Gabler s.j. ul. Leśna, Czapury.
Projekt instalacji wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej oraz kotłowni gazowej dla Zakładu Poligraficznego w Czapurach.
Fabryka okładzin i klocków do samochodów „Lumag”
Projekt wykonawczy instalacji sprężonego powietrza dla hali produkcyjno magazynowej z budynkiem socjalno biurowym firmy „LUMAG” w gminie Budzyń w rejonie ul. Rogozińskiej.
Zakłady produkcyjne LU Polska SA Płońsk
Projekt wykonawczy instalacji odzysku ciepła z układu chłodniczego.

Budownictwo mieszkaniowe

Osiedle Podolany w Poznaniu
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji c.o., instalacji wentylacni mechanicznej, wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej dla zespołu budynków wielorodzinnych w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej.
Budynek wielorodzinny przy ul. Kamiennogórskiej 5 w Poznaniu.
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacji c.o., kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji mechanicznej garażu oraz instalacji zewnętrznej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Kamiennogórska 5 w Poznaniu.
Osiedle Kalinowe w Rokietnicy
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji c.o., kotłowni, instalacji gazowej, wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej dla zespołu budynków wielorodzinnych w Rokietnicy.
Osiedle Grunwald w Skórzewie
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji c.o., kotłowni, instalacji gazowej, wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej dla zespołu budynków wielorodzinnych w Skórzewie.
Budynek wielorodzinny w Swarzędzu
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji c.o., instalacji wentylacni mechanicznej, wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej dla budynku wielorodzinnego w Swarzędzu przy ul. Grudzińskiego.
Adaptacja młyna na budynek mieszkalny
Projekt budowlany instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacji c.o., kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji mechanicznej garaży i basenu, klimatyzacji oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Sarniej.
Budynek mieszkalny przy ul. Górczyńskiej 42 w Poznaniu
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej garażu, instalacji c.o., wodno- kanalizacyjnej wewnętrznej oraz zewnętrznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Górczyńskiej 42 w Poznaniu.
Budynki wielorodzinne w Poznaniu przy ul. Rembertowskiej.
Projekt wykonawczy instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o., wentylacji mechanicznej mieszkań, wentylacji oddymiającej garażu dla budynków wielorodzinnych mieszkalnych z garażem podziemnym położonych w Poznaniu przy ul. Rembertowskiej.
Budynek mieszkalny wielorodzinny Butterfly w Poznaniu.
Projekt instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacja kanalizacji sanitarnej oraz instalacja c.o. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Lubieńskiej w Poznaniu.
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Smardzewska 16 w Poznaniu.
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, wod-kan oraz wentylacji mechanicznej garażu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Smardzewska 16 w Poznaniu.
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Opieńskiego w Poznaniu.
Projekt budowlany i wykonawczy instalacji c.o., wod-kan, gazowej, wentylacji dla pomieszczeń handlowo – usługowych i gażu oraz kotłowni gazowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Opieńskiego w Poznaniu.

Zespół

Kim jesteśmy

Rekrutacja

ASYSTENT PROJEKTANTA

Kontakt

Telefon
+48 660630770
Telefon
bup@adres.pl
Adres

Piękna 28A, 60-591 Poznań

NIP 673-126-96-13
Regon 331090432

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Success! Your message has been sent to us.
Error! There was an error sending your message.